Pistachio Rose Creme Brulee Recipe – Good Eats

June 28, 2012 separator Party Food

Pistachio Rose Creme Brulee Recipe

I know it’s technically crème brûlée, but I’m gonna pretend all those accent marks never happened, and you’re just gonna agree to not judge me for it. Deal? 

Remember my pistachio paste recipe for cheaters? Well, this is what you’re going to need it for. 

Creme brulee is delicious by itself, but adding the complex flavors of pistachio and rosewater will take it up to a whole new, gourmet level. This recipe uses a creme brulee mix, so don’t be intimidated – it’s surprisingly easy! (And I’ll never tell anybody you didn’t make it from scratch!) You don’t even need a torch to get the beautiful bruleed sugar on top! 
 
 
Pistachio Rose Creme Brulee
Recipe Type: Dessert
Author: Shrimp Salad Circus
Prep time:
Cook time:
Total time:
Serves: 4
Ingredients
 • Creme brulee mix (available at most groceries)
 • 1 cup/240 mL whole milk
 • 1 cup/240 mL whipping (heavy) cream
 • 2 tablespoons pistachio paste (recipe or ready-made)
 • Rosewater (available at ethnic groceries)
 • Chopped roasted pistachios
Instructions
 1. In a blender or food processor, mix two tablespoons of pistachio paste with enough milk to form a well-mixed liquid. Blend until the pistachio paste has fully incorporated into the milk.
 2. From here, you’ll follow the instructions on the creme brulee mix. If you’re making it from scratch, just add the pistachio paste-milk as regular milk when the recipe calls for it. If you are using the boxed mix, add the pistachio paste mixture, the remainder of the milk, and the cream to a pot, and whisk in the creme brulee mix until it’s fully incorporated. * If you have nonstick cookware, be sure to use a silicone-coated whisk so that you don’t scratch the finish on your pot.
 3. Bring it to a light boil, and then simmer it for a minute or two, stirring all the while, until you have a pretty thick consistency.
 4. Just before you take it off the heat, drizzle in one to two tablespoons of rosewater. Rosewater has a surprisingly strong flavor that can easily overwhelm a dish, so you might want to start with less, and then give it a quick taste to see if you want to add a bit more. You want the pistachio and rose flavors to come through, so don’t overpower the nutty aspect with too much rosewater.
 5. Pour the hot custard into four ramekins, and set them aside on the counter to cool for at least an hour.
 6. Chop up some roasted pistachios to sprinkle on top of the custards.
 7. Once the custards have set in their ramekins, sprinkle the caramelizing sugar (included with the mix) evenly over the top of each. Put them in a water bath* under the broiler just until the sugar caramelizes and hardens. Check on them very frequently, as the change from sugar to sugar crust to flaming mess can happen quickly and without warning!
 8. A water bath helps to keep cooking temperatures even. I like to use this method for the creme brulee since the broiler gets so hot on top, with no heat underneath. To bake in a water bath, just fill a baking dish halfway with water, and set your ramekins inside. The water shouldn’t be near the tops of the dishes, as you don’t want it to splash in and ruin the custard.
 9. Sprinkle a bit of the chopped pistachio onto each finished creme brulee, and serve them up immediately. Enjoy!

 

 
 

3 comments

 1. Många har genom åren sagt fina saker om hur svenskarna kör. Folk har sagt att svenska förare är kompetenta och artiga. Många har också kommenterat hur mycket de tycker om trafikreglerna på landsbygden. Dessa kommentarer handlar om trafiksäkerhet samt hur man blir en bra förare. Folk har sagt mycket bra om hur försiktiga svenska förare är. Berömmet är välförtjänt, för försiktig körning ger en trevlig åktur.

  Först och främst är det viktigt att veta att svenska förare är kända över hela världen för hur bra de är. Sverige är ett land i norra Europa som gränsar till Finland och Danmark. Även om landet delar samma läge som Tyskland, har det inte någon av Tysklands berömda autobahns. Istället har Sverige fått ett vägsystem som är unikt för landet och som passar dess geografi. Huvudtanken bakom detta system är att göra körningen enklare och snabbare genom att ha färre trafikljus och färre körfält för bilar att korsa.

  Svenska bilisters försiktiga körstil bör respekteras av alla. Framför allt är trafikskyltarna i Sverige mycket mer komplicerade än i andra länder. Varje stad har sitt eget teckenspråk som endast används i den staden. Alla skyltar använder speciella symboler och bokstäver för att indikera om trafiken svänger vänster eller höger i en korsning, eller kommer från en viss riktning. Alla korsningar har också rött ljus för att förhindra att människor tar sig in i eller ut ur olyckor när de går in eller ut i en korsning. Genom att vidta alla dessa steg kommer du att hålla alla på vägen säkra. beställ nytt körkort, beställa nytt körkort, köpa körkort, köp körkort, köpa äkta körkort, köpa körkort online, darknet köpa körkort, köpa körkort svart

 2. Ett av de viktigaste stegen på vägen mot vuxen ålder är att ta körkort. De flesta som vill flytta runt i landet behöver körkort. Du behöver en bil för arbete, skola, shopping och annat. Innan du kan ta ett körkort måste varje stat visa att du kan köra. Du måste vara i en viss ålder och ha en viss utbildning för att få en licens. Du måste också klara ett test innan du kan få en licens. Det tar tid att lära sig att köra bra, men arbetet är värt det.

  Låt oss först prata om vikten av att ha ett körkort. Du behöver en för att köra på vägar och motorvägar i varje stat. Vissa platser kräver också att du visar upp ditt körkort när du använder kollektivtrafik som tåg och bussar. De flesta arbetsgivare anställer inte förare utan körkort. Det beror på att de vet hur man kör säkert och tar hand om sina bilar. Dessutom spårar regeringen bilolyckor och trafiköverträdelser genom att titta på licenser. De använder denna information för att planera effektiva sätt att hantera trafik och bygga vägar. Så om du vill köra någonstans i landet behöver du ha körkort.

Comments are closed.